Kolik vody pro závlahu?

Založení nebo položení trávníkového koberce a následně jejich údržba není nijak snadnou záležitostí.

Co všechno ovlivňuje kvalitu trávníku?

  • dobře propustná půda bohatá na živiny

  • vhodná směs travních odrůd

  • teplota nebo dostatek světla

  • frekvence sekání trávníku

  • vertikální prořezávání kořenového systému

  • likvidace travního odpadu (travní plsti)

  • provzdušňování a zlepšování propustností půdy

Velmi důležitou roli hraje určitě dostatečné množství vody a její frekvence.

Kolik vody pro závlahu?

Většina trávníku v klimatických podmínkách České republiky potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 - 800 mm vody / m2. Přitom roční úhrn srážek v ČR je přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Tedy potřebná dávka vláhy je 25 – 40 l / m2 za týden. Samozřejmě některé druhy trávníků potřebují vody více (například jamkoviště na golfovém hřišti), protože je založené na propustném podlaží.

Pochopitelně, že co se týče množství vody pro závlahu rostlin, keřů či stromů na Vašem pozemku, tak u každé konkrétní rostliny je to individuální.

Pro kvalitně rozkvetlí trávník nezáleží jen na celkovém množství vody, ale především na pravidelnosti závlahy a její rovnoměrnosti. U srážek nelze s tímto počítat, neboť většinou jsou deštivé dny seskupeny do několika na srážky bohatších období. Někdy je dešťové vody nadbytek, není plně využita a z části odtéká, což je škoda. Protože ten nadbytek vody se dá uschovat například do nádrže na dešťovou vodu, když naopak potřebné srážky chybí.

A v tomto období je ten správný čas využít automatický závlahový systém.

Jak často a kdy zavlažovat?

Doporučená frekvence zavlažování se bude měnit spolu se stářím trávníku.

U nově zakládaných trávníků výsevem je hodně důležité v prvních týdnech relativně časté zavlažování malou dávkou vody, nejlépe denně v intervalech 4 - 6 hodin. Jelikož nově založený trávník ještě nemá dostatečně vyvinutý kořenový systém a ten nedokáže zadržovat příliš velké množství vody. Proto doporučujeme denní intervaly zavlažování, při jednorázové závlaze velkým množstvím vody dochází k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost zeminy jen pár centimetrů pod povrchem.

Jiná situace ovšem nastane po několika týdnech od výsevu. Pokud je první seči trávníku a kořenový systém už zesílil (nejdříve po 5 ti týdnech), doporučujeme snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a po 2 – 3 měsících bude stačit závlaha jen 2x - 3x týdně. U déle založeného trávníku by měla být půda zavlažována tak aby byla pod trávníkem dostatečně vlhká alespoň do hloubky kam sahají kořeny trav, což je 8 -12 cm.

Pokud týdenní závlahovou dávku 25 – 40 l/m2 rozdělíme do 2 - 3 dnů za týden (např. pondělí - středa - pátek), měli by spotřeba vody být 10 - 15 l/m2. Ne méně, ne více.

Závlahu je vhodné provádět v časných ranních hodinách z hlediska účinnosti závlahy, kdy nedochází k neproduktivnímu výparu. V tento čas by se měla provádět závlaha z důvodu, protože je nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlinami a proto nehrozí teplotní šok. Proto nedoporučujeme zavlažovat během dne, pokud to není nezbytně nutné. Protože při odpoledních hodinách může být díky slunečnímu záření odpařeno až 50% závlahové dávky.

Pro vzrostlý trávník je podle denní teploty nad 30 °C, potřeba vody víc jak 5 mm/m2 a zavlažovat v 1 - 2 denních intervalech.

25 - 30 °C 3 - 4 mm/m2 2 - 3 denní interval

20 - 25 °C 2 - 3 mm/m2 2 - 4 denní interval

20 a méně °C 2 a méně mm/m2 1 x týdně

Negativní vliv na růst kořenového systému trávníku má časté dávkování příliš malým množstvím vody. Trávník by se vyvíjel v mělké hloubce hned pod povrchem a trávník by začal vysychat. Kde by se začalo dařit různým plevelům a časem by se v trávníku více rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Vzniklo by i větší riziko napadení houbami, plísněmi a mechem. U ploch jako jsou golfová hřiště je frekvence závlahy závislá na typu travního semene, poměru písku a substrátu, ale také na drenážním systému pod jamkovištěm. Proto je tady většinou větší spotřeba vody než u ostatních trávníku.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz